För att undvika/skjuta upp stambyte kan man förlänga rörens livslängd med rengöring genom att göra en stamspolning. Avloppsrör och tappvattenrör är de som kommer i fråga där man med högtrycksspolning ser till att inga stopp bildas. Det är vid ansamlingar av föroreningar som rörens livslängd påverkas eftersom sprickbildningar kan uppstå. Genom att rengöra främst avloppsledningar kan man skjuta upp stambyte, vilket är ett oerhört stort ingrepp i fastigheter. Innan en stamspolning inleds behöver bostaden/bostäderna inspekteras av fackmän. Det krävs att planera rätt insats, resurser och verktyg. En expert avgör hur stort tryck som kan belasta rörledningarna med maskinen för högtryck, som regel upp till 400 Bar. Olika sorters rör och dimensioner måste beaktas för vilket tryck de klarar.

Förtjänsten

Stamspolning är mycket ekonomiskt försvarbart i flera avseenden:

  • Livslängden på rören ökar
  • Dyra stambyten skjuts upp
  • Arbetet är avdragsgillt under reglerna för ROT-avdrag
  • Risken för stopp minskar, och ett stopp innebär en större arbetsinsats

En god hantering av hushållsavfall minskar riskerna för stopp och stamspolning. Det som stoppar upp är i de flesta fall fett från stekning eller annan matlagning. Genom att förpassa fettet till hushållssoporna istället för avloppet undviker man ofta stopp i rören.

Handla snabbt

I många fall är avloppsrör ingjutna eller dolda i väggar och golv, varför detaljer som ritningar är det bästa underlaget inför en stamspolning. Som regel börjar man arbetet med spolning längst ner i fastigheten, arbetar uppåt genom bostaden/bostäderna och avslutar med avluftningen. Själva arbetsgången innebär inga större ingrepp och åstadkommer endast mindre störande ljud. Man behöver inte utrymma lägenheterna för en stamspolning. När avloppsvattnet i diskho eller handfat går trögt kan man misstänka att ett mindre stopp är orsaken. Då gäller det att agera snabbt och beställa stamspolning av en certifierad rörfirma genast. Åtgärdas inte problemen snarast ökar igensättningen av rören med dyrare kostnader som resultat. I värsta fall ett stambyte.