Avloppsvatten och tappvatten är vad som transporteras ut ur en fastighet och det är dessa rör som behöver bytas ut efter en tid. Detta är inget som nyare bostäder behöver bekymra sig om annat än att se till att dessa rör har god kvalité redan vid byggnationen, då räcker de längre. Gamla rör kan tendera att sättas igen och dessutom spricka. Då är det tvunget att göra ett är stambyte. Detta arbete är mycket omfattande varför man i ett bostadshus samtidigt brukar renoverar badrum och toaletter. Även köken blir påverkade och om även detta rum kan restaureras samtidigt vinner man mycket i samordningshänseende.

Hållbarheten

Dock är det tätskikten i badrumsgolv och väggar som brukar påverkas först, även om det som regel tar 30 till 40 år. Stammarna brukar klara sig lite längre men om tätskiktet är utraderat blir det lämpligast att ändå utföra stambytet. Badrumsgolv med plastmatta håller inte mer än 20 till 30 år och om man inte byter ut det riskerar tätskiktet att påverkas. Man kan räkna med att olika rör och sanitetsprodukter har lite olika livslängder. Man brukar beräkna att värmerör håller i upp till 80 år, avloppsledningar i gjutjärn 50 år, plast 25 år. Tätskikt, WC-stol, handfat beräknas till mellan 30 och 40 år, och våtrumstapeter max 20 år. Men detta är självklart ungefärliga beräkningar. Allt handlar om hur väl omskött fastigheten är.

Använda insidan

Eftersom ett stambyte är ett mycket stort ingrepp som ofta medför att bostaden/bostäderna måste utrymmas, tvekar många att genomföra det trots att det är absolut nödvändigt. Idag pågår försök med relining, som är en nyare teknik där rörens insida beläggs med tätning. Genom att använda denna metod behöver rören inte kasseras utan blir nästan som nya invändigt. Det beräknas att kostnaderna kan halveras med denna metod. Dock är relining föremål för diskussioner om det verkligen fungerar eller inte, och om det verkligen kan ersätta stambyte är frågan.