Förkortningen står för Värme, Ventilation och Sanitet. Det betecknar tre delar: De produkter som ingår i systemen, den tekniska planeringen av en byggnad samt utförandet under ett bygge eller under renovering/reparation. Ofta symboliseras VVS av rörmokaryrket och det är en stor del i det hela emedan ventilation mer lutar åt plåtslagare. Vi tar allt detta för självskrivet när vi duschar, diskar eller kryper in i en varm vrå. Men bakom dessa självklara installationer ligger noggrann planering, ritningar och yrkeskunnande. Besök gärna vår kollega inom brunnsborrning i Småland, Mullsjö Brunnsborrning.

Yrkeskunskap krävs

Under en byggnation av hus, villa eller fritidshus pågår ett ordnat kaos där lekmannen undrar om detta verkligen kan bli beboeligt. Allt arbete måste samordnas av en duktig arbetsledare så att saker och ting sker i rätt ordning. Väggar och golv kan inte beläggas innan rör och elledningar har dragits gjorts. Det måste undvikas att spika eller skruva i dem när täckning med skivor eller parkett sker. Det vi ser synligt är värmekällan som kan vara en värmepump eller radiatorer och vi ser diskbänk, badrum och tvättstuga. Till allt detta krävs hundratals meter rör med vatten, avlopp och el. Samt all osynlig ventilation. För att allt skall fungera krävs skickligt böjda rör och kopplingar vars funktion endast kan garanteras av certifierade yrkesmän.

Historik

Från mitten av 1800-talet har det funnits firmor som installerat rördragningar för gas, vatten, avlopp och ventilation. Uppvärmning av hus ansågs som separerat från övriga dragningar men en bit in på 1900-talet blev dessa en enda bransch. Anordningar för ventilation installerades främst i industrilokaler och bostadshus men längre fram även i småhus. Entreprenörer specialinriktade på ventilation tillkom omkring 1950. På sidan för vatten och avloppsrör myntades först ordet rörmokare som Stockholmsslang i början av förra seklet och blev sedan antaget över hela landet. Under 1970-talet introducerades beteckningar som rörmontör och ventilationsmontör men rent formellt går båda under namnet VVS-montör. I branschen finns idag tusentalet konsulter och ungefär dubbelt så många entreprenörer. Huvudsakligen är dessa organiserade i sju olika branschorganisationer.